نویسنده = نرجس خاتون پیر هادی تواندشتی
تعداد مقالات: 1
1. اثرات کوتاه مدت و بلند مدت نرخ ارز بر تراز پرداخت ها

دوره 5، شماره 8، پاییز 1393، صفحه 1-13

نرجس خاتون پیر هادی تواندشتی؛ علی دهقانی؛ فاطمه زندی