نویسنده = فاطمه زندی
تعداد مقالات: 2
1. اثرات کوتاه مدت و بلند مدت نرخ ارز بر تراز پرداخت ها

دوره 5، شماره 8، پاییز 1393، صفحه 1-13

نرجس خاتون پیر هادی تواندشتی؛ علی دهقانی؛ فاطمه زندی


2. اثرات بهره وری کشاورزی در رشد اقتصاد ایران

دوره 4، شماره 5، بهار 1392، صفحه 17-31

فاطمه دبیری؛ سهیلا خوشنویس یزدی؛ فاطمه زندی