نویسنده = اورانوس پریور
تعداد مقالات: 6
2. تورم، نااطمینانی تورم، و رشد تولید در ایران

دوره 5، شماره 7، تابستان 1393، صفحه 1-14

الهام فرنقی؛ اورانوس پریور؛ حمید توفیقی


3. ارزیابی آثار اجرای سیاست پولی بر نرخ سود بانکی در ایران

دوره 5، شماره 6، بهار 1393، صفحه 17-28

زهرا کشاورز محمدیان؛ اورانوس پریور؛ علی حسن زاده


4. اثر جهانی شدن بر کارآیی فنی محصولات دارویی در ایران طی دوره 1386-1367

دوره 4، شماره 5، بهار 1392، صفحه 99-107

سحر شکری؛ اورانوس پریور؛ بیژن صفوی


5. مقایسه رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم در ایران و سه عضو اوپک

دوره 3، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 1-9

الهام فرنقی؛ اورانوس پریور؛ حمید توفیقی


6. استفاده از رگرسیون انتقال هموار(STR)در پیش بینی سیکل های تجاری

دوره 3، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 65-74

هارمونی شاه مرادی؛ حمید ابریشمی؛ اورانوس پریور