نویسنده = علی افشاری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین مصرف منزلت گرا و عوامل اجتماعی

دوره 5، شماره 8، پاییز 1393، صفحه 23-32

حسین وظیفه دوست؛ علی افشاری؛ هوشنگ گودرزی