نویسنده = الهام فرنقی
تعداد مقالات: 2
1. تورم، نااطمینانی تورم، و رشد تولید در ایران

دوره 5، شماره 7، تابستان 1393، صفحه 1-14

الهام فرنقی؛ اورانوس پریور؛ حمید توفیقی


2. مقایسه رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم در ایران و سه عضو اوپک

دوره 3، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 1-9

الهام فرنقی؛ اورانوس پریور؛ حمید توفیقی