نویسنده = عرفان معماریان
تعداد مقالات: 3
2. تبیین نقش خصوصی سازی بر شاخص های عمق و عرض بورس اوراق بهادار تهران در بازه 1390-1384

دوره 5، شماره 6، بهار 1393، صفحه 89-103

پریسا تراژانی؛ سید علی نبوی چاشمی؛ عرفان معماریان


3. آزمون دیدگاه طرف عرضه و طرف تقاضا در توسعه بازار های مالی

دوره 3، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 23-41

عرفان معماریان؛ محمد رضا محجوب؛ سوده حسن پور