نویسنده = علی حسن زاده
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی آثار اجرای سیاست پولی بر نرخ سود بانکی در ایران

دوره 5، شماره 6، بهار 1393، صفحه 17-28

زهرا کشاورز محمدیان؛ اورانوس پریور؛ علی حسن زاده