نویسنده = مینو محمدی زاده
تعداد مقالات: 1
1. نقش حاکمیت شرکتی و ساختار بازار در بهره وری شرکتها

دوره 5، شماره 6، بهار 1393، صفحه 105-119

فرزین رضایی؛ مینو محمدی زاده