نویسنده = سید رضا حجازی
تعداد مقالات: 1
1. تبیین مدل مفهومی رشد شرکتهای زایشی جهاد دانشگاهی

دوره 4، شماره 5، بهار 1392، صفحه 33-51

عاطفه ذوالفقاری؛ سید رضا حجازی