نویسنده = حمیده عبداللهی
تعداد مقالات: 3
2. بررسی تاثیر بنیان های بازار یابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان آژانس مسافرتی کرمان بالان

دوره 3، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 23-31

بهرام علیشیری؛ محمد علی فتره بنابی؛ حمیده عبداللهی


3. بررسی عوامل موثر بر استقرار تجارت الکترونیک در شرکت مفتول چشمه کرمان

دوره 2، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 67-76

جهانیار بامداد صوفی؛ بهرام علیشیری؛ حمیده عبداللهی