نویسنده = سمیه رضایی
تعداد مقالات: 1
1. خوشه بندی خودرو سازان بر اساس تابع تولید اقتصادی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها

دوره 2، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 1-9

سمیه رضایی؛ غلامرضا امین؛ میر بهادر قلی آریا نژاد