نویسنده = حسین کرباسی یزدی
تعداد مقالات: 2
1. اثرات سرمایه فکری و دارایی های مشهود بر خلق ارزش افزوده و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 43-53

فرزانه افتخار نژاد؛ یدالله نوری فرد؛ حسین کرباسی یزدی


2. ارتباط بین هزینه سرمایه با ریسک اجزای سود(نقدی و تعهدی)در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 1، شماره 1، پاییز 1389، صفحه 104-115

حسین کرباسی یزدی؛ عبدالله نعامی؛ مهتاب سادات میر آقایی جعفری