نویسنده = بهناز کاشانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اقتصادی جایگزینی خودروهای فرسوده سنگین دیزلی باری در ایران

دوره 1، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 35-47

جواد صلاحی؛ بهناز کاشانی