نویسنده = علی دهقانی
تعداد مقالات: 3
2. مقایسۀ کارآیی شرکت‌های بیمه در ایران و کشورهای حوزۀ منا

دوره 8، شماره 15، تابستان 1396، صفحه 55-74

سوسن شکوهی گل؛ علی دهقانی


3. بررسی رابطۀ بین کسری بودجه، تورم و عرضۀ پول در ایران

دوره 8، شماره 14، بهار 1396، صفحه 31-41

علی دهقانی؛ معصومه احیایی؛ بیژن صفوی