نویسنده = یداله نوری فرد
تعداد مقالات: 4
1. رابطۀ بین روش‌های اندازه‌گیری سرمایۀ فکری و کارآیی سرمایه‌گذاری

دوره 9، شماره 19، تابستان 1397، صفحه 7-22

یداله نوری فرد؛ عبدارضا شهبازی


3. تأثیر کیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی بر کارآیی سرمایه‌گذاری

دوره 7، شماره 13، بهار 1395، صفحه 29-44

یداله نوری فرد؛ حسن چناری بوکت