نویسنده = حسن ابوالفتحی
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی و رتبه‌بندی ابزارهای تشویقی مؤثر بر وصول مطالبات بانکی (مطالعۀ موردی: بانک تجارت در استان خوزستان)

دوره 10، شماره 20، پاییز 1397، صفحه 40-56

محسن حمیدیان؛ فرحان بن گریز؛ حسن ابوالفتحی


3. کشف پرتفوی سهام بااستفاده از محدودیت کاردینال

دوره 7، شماره 13، بهار 1395، صفحه 1-12

حسن ابوالفتحی