نویسنده = محسن حمیدیان
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی و رتبه‌بندی ابزارهای تشویقی مؤثر بر وصول مطالبات بانکی (مطالعۀ موردی: بانک تجارت در استان خوزستان)

دوره 10، شماره 20، پاییز 1397، صفحه 40-56

محسن حمیدیان؛ فرحان بن گریز؛ حسن ابوالفتحی


2. هزینة نمایندگی و رشد شرکت

دوره 8، شماره 14، بهار 1396، صفحه 61-70

محسن حمیدیان؛ محمدحسن سعادتیان فریور


3. چرخۀ عمر و ریسک سقوط قیمت سهام با تأکید بر نقش درماندگی مالی و عملکرد مالی

دوره 7، شماره 13، بهار 1395، صفحه 13-28

محسن حمیدیان؛ محمدحسین اسدی مشیزی