نویسنده = نیلوفر ناطقیان
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر توسعۀ گردشگری بر اقتصاد ایران

دوره 8، شماره 16، پاییز 1396، صفحه 33-52

بهرام شکوری؛ سهیلا خوشنو یس یزدی؛ نیلوفر ناطقیان


2. تأثیر فعالی تهای بخش مالی بر درآمد مالیاتی مستقیم

دوره 6، شماره 11، تابستان 1394، صفحه 17-35

نیلوفر ناطقیان؛ فاطمه زندی