نویسنده = سهیلا خوشنو یس یزدی
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر اجرای برنامة خصوصی سازی در شاخص قیمت بورس تهران(TEPIX)

دوره 8، شماره 17، زمستان 1396، صفحه 1-11

سهیلا خوشنویس یزدی؛ ابراهیم خوش‌قامت


2. تأثیر توسعۀ گردشگری بر اقتصاد ایران

دوره 8، شماره 16، پاییز 1396، صفحه 33-52

بهرام شکوری؛ سهیلا خوشنو یس یزدی؛ نیلوفر ناطقیان


3. تأثیر تغییرات نرخ ارز واقعی بر صادرات غیرنفتی ایران

دوره 8، شماره 14، بهار 1396، صفحه 43-59

سهیلا خوشنویس یزدی؛ رامین رجب زاده


4. برآورد تابع تقاضای گردشگری ایران

دوره 6، شماره 12، زمستان 1394، صفحه 1-12

سهیلا خوشنویس یزدی؛ مریم غمامی