نویسنده = فاطمه دهقان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر چرخۀ عمر بر اجتناب مالیاتی شرکت‌ها

دوره 8، شماره 16، پاییز 1396، صفحه 53-68

قدرت اله طالب نیا؛ حسین رجب دری؛ فاطمه دهقان