نویسنده = بهرام شکوری
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر توسعۀ گردشگری بر اقتصاد ایران

دوره 8، شماره 16، پاییز 1396، صفحه 33-52

بهرام شکوری؛ سهیلا خوشنو یس یزدی؛ نیلوفر ناطقیان