کلیدواژه‌ها = ARDL
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر توسعۀ گردشگری بر اقتصاد ایران

دوره 8، شماره 16، پاییز 1396، صفحه 33-52

بهرام شکوری؛ سهیلا خوشنو یس یزدی؛ نیلوفر ناطقیان


2. برآورد تابع تقاضای گردشگری ایران

دوره 6، شماره 12، زمستان 1394، صفحه 1-12

سهیلا خوشنویس یزدی؛ مریم غمامی