کلیدواژه‌ها = رشد اقتصادی
تعداد مقالات: 5
1. تأثیر سیاست مالی بر رشد اقتصادی ایران

دوره 9، شماره 18، بهار 1397، صفحه 1-15

علی دهقانی؛ افسون یحیی پور


2. تأثیر توسعۀ گردشگری بر اقتصاد ایران

دوره 8، شماره 16، پاییز 1396، صفحه 33-52

بهرام شکوری؛ سهیلا خوشنو یس یزدی؛ نیلوفر ناطقیان


3. بررسی بازدهی تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی، با استفاده از روش رگرسیون کوانتیل

دوره 8، شماره 15، تابستان 1396، صفحه 1-14

نازی محمدزاده اصل؛ رویا سیفی‌پور؛ آزاده محرابیان


4. اثرات بهره وری کشاورزی در رشد اقتصاد ایران

دوره 4، شماره 5، بهار 1392، صفحه 17-31

فاطمه دبیری؛ سهیلا خوشنویس یزدی؛ فاطمه زندی


5. آزمون دیدگاه طرف عرضه و طرف تقاضا در توسعه بازار های مالی

دوره 3، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 23-41

عرفان معماریان؛ محمد رضا محجوب؛ سوده حسن پور