کلیدواژه‌ها = سرمایه گذاری
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر توسعۀ سرمایه گذاری در ایران بر اساس روش AHP

دوره 5، شماره 6، بهار 1393، صفحه 47-55

مینوسادات بشیری؛ حمید رضا علی پور؛ ابراهیم فلاح باقری