1. تمرکز مالکیت و مشتری عمده بر اجتناب مالیاتی؛ با تأکید بر نقش حاکمیت شرکتی

فاطمه شهرابی؛ حسین کاظمی

دوره 10، شماره 20 ، پاییز 1397، ، صفحه 25-39

چکیده
  مقامات مالیاتی همچنان با مسائل حل نشده‌ی فعالیت‌های اجتناب مالیاتی شرکت‌ها مواجه می‌شوند. تحولات موجود در نظام‌های مالیاتی، فرصت‌های اجتناب مالیاتی شرکت‌ها به نفع سهامداران را به ارمغان آورده است. هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین تمرکز مالکیت و مشتری عمده با اجتناب مالیاتی می‌باشد و معیارهای حاکمیت شرکتی (اندازه هیأت مدیره، ...  بیشتر

2. بررسی رابطۀ بین جریان‌های نقدی آزاد و سرمایه‌گذاری بیش ازحد با درنظرگرفتن نقش تعدیلی مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

میثم رحیمی لاکتاسرائی؛ هدی همتی

دوره 9، شماره 18 ، بهار 1397، ، صفحه 83-95

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی رابطۀ بین جریان‌های نقدی آزاد و سرمایه‌گذاری بیش ازحد با درنظرگرفتن نقش تعدیلی مکانیزم‌های حاکمیت شرکت‌ها است. این پژوهش از نوع کاربردی و ازلحاظ نحوۀ اجرا، توصیفی- همبستگی است. این پژوهش به‌صورت نمونه‌گیری غربال‌گری (حذفی سیستماتیک) در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصلۀ زمانی 1388 تا ...  بیشتر

3. رابطۀ‌ بین حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی با بازدۀ سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

علی باغانی؛ نسترن احمدی؛ حامد ستاک

دوره 9، شماره 18 ، بهار 1397، ، صفحه 57-71

چکیده
  در پژوهش حاضر، رابطة‌ بین حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی با بازدة سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. شاخص‌های درصد سهام شناور آزاد، نوع حسابرس، میزان سهام تحت تملک سرمایه‌گذاران نهادی، نسبت اعضای غیرموظف و مادربودن شرکت به‌عنوان معیارهای حاکمیت شرکتی و شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام ...  بیشتر

4. مدیریت سود و ساختار مالکیت: شواهدی از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

سیده محبوبه جعفری؛ محمود بهرامیان؛ ریحانه لاریجانی

دوره 6، شماره 12 ، زمستان 1394، ، صفحه 13-22

چکیده
  در چهارچوب نظریۀ نمایندگی، تعارض منافع بین مدیران و سهام‌داران، ناشی از آن است که اهداف این دو گروه الزاماً همسو نیستند. مدیریت سود ازطریق اقلام تعهدی حسابداری، نمونه‌ای از انحراف مدیران از منافع سهام‌داران است که ممکن است، اعتبار گزارش‌های مالی را تضعیف کند و از این طریق، منافع سهام‌داران را به خطر بیندازد؛ و حتی  باعث اخلال ...  بیشتر

5. نقش حاکمیت شرکتی و ساختار بازار در بهره وری شرکتها

فرزین رضایی؛ مینو محمدی زاده

دوره 5، شماره 6 ، بهار 1393، ، صفحه 105-119

چکیده
    در این پژوهش نقش حاکمیت شرکتی و ساختار بازار در بهره وری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است.حاکمیت شرکتی،اثر معناداری بر بهره وری کل شرکت دارد:همچنین:بین حاکمیت شرکتی و میزان رقابت بازار جانشینی قوی وجود دارد،به این معنا که رقابت،مشکلات نمایندگی را کاهش می دهد و لذا شرکتها وقتی با بازار تولیدی کاملا رقابتی ...  بیشتر