کلیدواژه‌ها = کیفیت گزارشگری مالی
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر کیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی بر کارآیی سرمایه‌گذاری

دوره 7، شماره 13، بهار 1395، صفحه 29-44

یداله نوری فرد؛ حسن چناری بوکت


3. بررسی ویژگیهای داخلی موثر برکیفیت گزارشگری مالی درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 6، بهار 1393، صفحه 57-67

یونس نوبخت؛ محمدحسن جنانی؛ محمدرضا معظمی گودرزی