1. روش‌های نوین تأمین مالی برای بهسازی بافت‌های فرسودۀ کلان شهرها

سیدمحسن موسوی؛ سمانه طریقی؛ عبدلله دریابر

دوره 10، شماره 20 ، پاییز 1397، ، صفحه 13-24

چکیده
  نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده در کلانشهرها سیاستی است که به عنوان اولویت اصلی و یا یکی از مهمترین برنامه های شهرداری های کلانشهرها تبدیل شده است. انتشار اوراق مشارکت شهرداری ها به‌عنوان برای تأمین مالی پروژه‌های نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده، چند سالی است که از یک طرف، به‌دلیلاولا نکول برخی شهرداری ها در بازپرداخت بدهی در ...  بیشتر

2. تأثیر محدودیت در تأمین مالی بر واکنش بازار پس از افزایش سود سهام تقسیمی

حسن واحدی؛ نرگس حسینیان

دوره 9، شماره 19 ، تابستان 1397، ، صفحه 79-93

چکیده
  محدودیت در تأمین منابع مالی باعث از دست رفتنِ فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای شرکت‌هایی می‌شود که در صنایع رقابتی فعالیت می‌کنند. در شرایطی که شرکت با محدودیت مالی روبه‌رو است، اتخاذ تصمیم دربارۀ افزایش سود تقسیمی، مسائل ناشی از محدودیت مالی را تشدید می‌کند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر محدودیت در تأمین مالی بر واکنش بازار پس از افزایش ...  بیشتر

3. بررسی تأثیر توسعة مالی بر تأمین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نعیم اسلام دوست؛ الهام غلامی

دوره 8، شماره 15 ، تابستان 1396، ، صفحه 15-26

چکیده
  هدف اصلی در پژوهش حاضر، بررسی اثر توسعة مالی بر تأمین مالی شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار است که مربوط به صنایع وابسته به خودروسازی هستند. برای این منظور، تأثیر چهار شاخص توسعة مالی به‌همراه متغیرهای کنترلی، نظیر سودآوری، نقدینگی و اندازة شرکت در قالب دو مدل رگرسیون بر دو متغیر مربوط به تأمین مالی، یعنی نسبت بدهی بلندمدت به کلِّ ...  بیشتر