کلیدواژه‌ها = تورم
تعداد مقالات: 3
1. بررسی رابطۀ بین کسری بودجه، تورم و عرضۀ پول در ایران

دوره 8، شماره 14، بهار 1396، صفحه 31-41

علی دهقانی؛ معصومه احیایی؛ بیژن صفوی


2. ارزیابی آثار اجرای سیاست پولی بر نرخ سود بانکی در ایران

دوره 5، شماره 6، بهار 1393، صفحه 17-28

زهرا کشاورز محمدیان؛ اورانوس پریور؛ علی حسن زاده


3. مقایسه رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم در ایران و سه عضو اوپک

دوره 3، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 1-9

الهام فرنقی؛ اورانوس پریور؛ حمید توفیقی