کلیدواژه‌ها = تحلیل پوششی داده‌ها
تعداد مقالات: 1
1. مقایسۀ کارآیی شرکت‌های بیمه در ایران و کشورهای حوزۀ منا

دوره 8، شماره 15، تابستان 1396، صفحه 55-74

سوسن شکوهی گل؛ علی دهقانی