کلیدواژه‌ها = بازگشت مشتریان
تعداد مقالات: 1
1. اولویت بندی عوامل موثر بر بازگشت مشتریان با استفاده از فرایند تحلیل شبکه فازی(FANP)و روش رتبه بندی(FVIKOR)

دوره 5، شماره 8، پاییز 1393، صفحه 33-42

محمد تقی تقوی فرد؛ نرگس نوروزی؛ مهدی امیر افشاری؛ علیرضا سلامت بخش