کلیدواژه‌ها = تبلیغات شفاهی
تعداد مقالات: 2
1. نقش عوامل مؤثر تمایلات مشتریان بر تبلیغات شفاهی )موردکاوی: صنعت رستوران(

دوره 5، شماره 6، بهار 1393، صفحه 29-45

جواد رفعتی؛ رضا آقا موسی؛ کیمیا زند حبیبی


2. بررسی تاثیر وفاداری بر خرید مجدد مشتریان فراورده های لبنی

دوره 3، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 11-22

جواد رفعتی؛ رضا آقا موسی؛ عبدالله نعامی