کلیدواژه‌ها = پیچیدگی محیط فعالیت
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ویژگیهای داخلی موثر برکیفیت گزارشگری مالی درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 6، بهار 1393، صفحه 57-67

یونس نوبخت؛ محمدحسن جنانی؛ محمدرضا معظمی گودرزی