کلیدواژه‌ها = حداقل مربعات تصحیح شده
تعداد مقالات: 1
1. اثر جهانی شدن بر کارآیی فنی محصولات دارویی در ایران طی دوره 1386-1367

دوره 4، شماره 5، بهار 1392، صفحه 99-107

سحر شکری؛ اورانوس پریور؛ بیژن صفوی