کلیدواژه‌ها = نرخ رشد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطۀ بین کسری بودجه، تورم و عرضۀ پول در ایران

دوره 8، شماره 14، بهار 1396، صفحه 31-41

علی دهقانی؛ معصومه احیایی؛ بیژن صفوی