کلیدواژه‌ها = عوامل مؤثر غیرمالی(نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره ـ تمرکز مالکیت )
تعداد مقالات: 1