کلیدواژه‌ها = فراوردهای لبنی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر وفاداری بر خرید مجدد مشتریان فراورده های لبنی

دوره 3، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 11-22

جواد رفعتی؛ رضا آقا موسی؛ عبدالله نعامی