کلیدواژه‌ها = الگوریتم تکامل تفاضلی
تعداد مقالات: 1
1. کشف پرتفوی سهام بااستفاده از محدودیت کاردینال

دوره 7، شماره 13، بهار 1395، صفحه 1-12

حسن ابوالفتحی