1. بررسی سطح توانمندی دانشی-فنی و رفتاری کارکنان سازمان فرهنگی تفریحی شهراداری اصفهان

اکبر اعتباریان؛ مژگان عارفی؛ سعید صالحی نژاد

دوره 1، شماره 2 ، زمستان 1389، صفحه 1-13

چکیده
    هدف این تحقیق سنجش توانمندی دانشی-فنی و رفتاری کارکنان سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان(متشکل از مولفه های تحصیلات،تجربه کاری،مهارت فنی،ارتباطات موثر،خودانگیزی و خود کنترلی) و روش آن توصیفی-پیمایشی است.جامعه آماری آن 716 نفر(همه) کارکنان سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان بودند و تعداد نمونه از جدول کرجسی و مورگان بایر 252 ...  بیشتر

2. نقش سرمایه های فکری بر انعطاف پذیری و عملکرد مالی شرکتها با در نظر گرفتن متغیر تاخیر زمانی

فرزین رضایی؛ خدیجه عیسی زاده

دوره 1، شماره 2 ، زمستان 1389، صفحه 15-26

چکیده
    در اقتصاد مبتنی بر دانش،سرمایه فکری یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر ارزش بنگاه ها قلمداد می شود.همچنین،بنگاه های اقتصادی موفق با درجه بندی توان کسب سود پایدار و حفظ جریانهای نقدی مستمر ،اندازه گیری می شوند.نتایج به دست آمده از تحقیقات پیشین حاکی از برتری نقش سرمایه های فکری بر سرمایه های مالی و فیزیکی در ارزیابی بنگاه ها است.لذا،در ...  بیشتر

3. شناخت و مطالعه رابطه هوش هیجانی و کارآفرینی مدیران صنایع لاستیک و پلاستیک شهر تهران

قنبر عباس پور اسفدن؛ محمد حسن چراغعلی؛ محمد رحمانی

دوره 1، شماره 2 ، زمستان 1389، صفحه 27-34

چکیده
    هوش بهر را نمی توان ضامن موفقیت مدیران کارآفرین به عنوان گردانندگان چرخ اقتصاد دانست،بلکه توانایی درک و کنترل عواطف و هیجانات نیز،نقش به سزایی در این مهم ایفا می کند.مدیران کارآفرین با شناخت و اداره هیجانات خود کشمکش های درونی خود را کاهش می دهند و با درک عواطف دیگران ارتباطات موثرتری ایجاد میکنند و با ارتباط مناسب تر و شناخت ...  بیشتر

4. بررسی اقتصادی جایگزینی خودروهای فرسوده سنگین دیزلی باری در ایران

جواد صلاحی؛ بهناز کاشانی

دوره 1، شماره 2 ، زمستان 1389، صفحه 35-47

چکیده
    وسایل نقلیه سنگین دیزلی در مصرف سوخت های فسیلی نقش به سزایی دارندوبا بررسی متوسط سن این دسته از ناوگان در می یابیم که از خودرو های سنگین بیش از عمر مفید آنان بهره برداری می شود.بنابراین مصرف سالانه نفت گاز در این بخش روندی صعودی دارد و طی سالیان اخیر بودجه فزاینده ای را برای واردات این فراورده تخصیص داده است.بر این اساس کاهش مصرف ...  بیشتر

5. بررسی موانع تحقق بودجه عمرانی استان تهران طی چهار سال برنامه چهارم توسعه (مطالعه موردی سازمانهای عمرانی:اداره کل راه و ترابری،اداره نوسازی و توسعه مدارس،سازمان مسکن و شهرسازی،سازمان صنایع و معادن)

کرم الله دانش فرد؛ حاجیه رجبی فرجاد

دوره 1، شماره 2 ، زمستان 1389، صفحه 49-60

چکیده
    این تحقیق به بررسی دلایل تحقق نیافتن بودجه عمرانی استان تهران طی چهار سال اول  برنامه چهارم توسعه(84-87) با مطالعه موردی:سازمان مسکن و شهر سازی استان تهران،سازمان صنایع و معادن استان تهران،اداره کل راه و ترابری استان تهران،و اداره کل نوسازی مدارس استان تهران و شناخت عوامل باز دارنده،بررسی مسایل اجرای بودجه از نظر تخصیص بودجه،شناسایی ...  بیشتر

6. ارزیابی ارتباط میان خالص دارایی عملیاتی(NOA)و بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1387 تا1380

محمدرضا عسکری؛ لیلا بائی لاشکی

دوره 1، شماره 2 ، زمستان 1389، صفحه 61-73

چکیده
    نرخ تصمیمات سرمایه گذاری از مهم ترین تصمیمات مربوط به مدیریت مالی است. سرمایه گذاری در کالاهای سرمایه ای که یکی از مهم ترین جنبه های اینگونه تصمیمات است،به تخصیص سرمایه سرمایه گذاری هایی که منافع آنان در دوره های آینده تحقق می یابد،مربوط می شود.از آنجایی که منافع آینده را با اطمینان نمی توان مشخص کرد،به یقین سرمایه گذاری ها با ...  بیشتر

7. بررسی رابطه سطح افشا اطلاعات حسابداری و نوسانات قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمد حسنی؛ سید محمد بشیر حسینی

دوره 1، شماره 2 ، زمستان 1389، صفحه 75-84

چکیده
    اطلاعات حسابداری مورد استفاده سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان،جهت اخذ تصمیم گیریهای به موقع،حائز اهمیت بالایی است.این اطلاعات را شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار،به صورت سالیانه در اختیار عموم قرار داده،تا در امر تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرند.لذا در این تحقیق با توجه به اهمیت بالای اطلاعات و افشای اطلاعات توسط شرکتها ...  بیشتر