مقاله پژوهشی
1. اثر سرمایه‌گذاری دولتی بر سرمایه‌گذاری خصوصی

زهرا مومنی؛ محمد خضری

دوره 6، شماره 10 ، بهار 1394، صفحه 1-11

چکیده
  سرمایه‌گذاری، یکی از اجزای مهم تابع تولید در اقتصاد هر کشوری است و از این رو، یکی از ضروریات اساسی در پیشرفت اقتصادی هر کشور است. از آنجا که در کشورهای درحال توسعه، سرمایه‌گذاری دولت، عموماً یک ابزار سیاسی به‌شمار می‌آید، در میان سیاستمداران و طراحان اقتصادی این کشورها، این اعتقاد وجود دارد که سرمایه‌گذاری دولت، محرک مؤثری برای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. تأثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدی همتی؛ عبدارحمان عباسی فر

دوره 6، شماره 10 ، بهار 1394، صفحه 13-26

چکیده
  در پژوهش حاضر درصدد بررسی برخی عوامل مؤثر بر عملکرد بانک‌های تجاری در ایران هستیم و به‌طور خاص، اثرات نوسانات بازار سهام، رقابت بانکی، توسعۀ بازار سهام و توسعۀ بخش بانکی را بر عملکرد بانک‌ها بررسی می‌کنیم. عملکرد بانک‌ها در این پژوهش، با استفاده از متغیرهای ارزش افزودۀ اقتصادی(EVA)، متوسط بازدۀ دارایی‌ها(ROAA) و متوسط بازدۀ حقوق صاحبان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر ریسک سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

امیر گرامی اصل؛ صادق سربازی آزاد؛ سیدکاظم ابراهیمی؛ علی بهرامی نسب

دوره 6، شماره 10 ، بهار 1394، صفحه 27-36

چکیده
  عدم تقارن اطلاعاتی از موضوعاتی است که در سال‌های اخیر با مسائل نمایندگی و سرمایه‌گذاری ارتباط عمیقی پیدا کرده است. اعتقاد بر این است که عدم تقارن اطلاعاتی  به ناکارآیی بازار منجرمی‌شود و درنهایت، ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر ریسک سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. رتبه‌‌بندی اعتباری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد امتیاز بازار نوظهور

سیده محبوبه جعفری؛ میثم احمدوند

دوره 6، شماره 10 ، بهار 1394، صفحه 37-56

چکیده
  در نوشتار حاضر، قصد داریم با استفاده از رویکرد امتیاز بازار نوظهور، رتبۀ اعتباری 47 شرکت‌ پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را طی سال‌های 1388 تا 1392 تعیین کنیم. این رویکرد، نسخۀ ارتقا‌یافتۀ مدل مشهور امتیازZ  (آلتمن[1]، 1968) محسوب می‌شود. برخلاف مدل اولیۀ امتیاز Z، از رویکرد امتیاز بازار نوظهور می‌توان برای رتبه‌بندی اعتباری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. رتبه‌بندی معیارهای مدل گوردن با استفاده از فرایند تحلیل شبکه(ANP) در بورس اوراق بهادار تهران

مریم فاخری نیا؛ فاطمه محمدشریفی

دوره 6، شماره 10 ، بهار 1394، صفحه 57-70

چکیده
  براساس چشم‌انداز مدل Gorden و به‌کارگیری ضوابط و معیاهای متعدد تصمیم‌گیری، در این پژوهش برآنیم تا عوامل بانفوذ و میزان سود سهام و نیز نرخ کاهشی و نرخ رشد آن را بررسی کنیم. هدف و منظور ما، بنانهادن یک مدل تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری و نیز مهیاکردن یک مدل مناسب انتخاب سهام برایِ به‌دست‌آوردن بیشترین سود است. دراین پژوهش برای سنجش رابطۀ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. بررسی عوامل مؤثر بر اجرای حسابداری محیط زیست

رویا دارابی؛ مریم اکبری

دوره 6، شماره 10 ، بهار 1394، صفحه 71-84

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی مبانی نظری مورد نیاز برای اجرای حسابداری محیط زیست در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و عوامل مؤثر بر آن است. این پژوهش از نظر ماهیت، پیمایشی و میدانی است و از نظر هدف، کاربردی است. جامعۀ آماری، شامل مدیران ارشد و مدیران مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال 1393 است. برای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. تأثیر سرمایه‌گذاری جسورانه بر نوآوری‌های استراتژیک سازمان‌های دانش‌بنیان

مهسا قربانی؛ میثم احمدوند؛ سمانه طریقی

دوره 6، شماره 10 ، بهار 1394، صفحه 85-94

چکیده
  سرمایه‌گذاری جسورانه به ‌تازگی در محافل علمی و پژوهشی در کشور ما مطرح شده است. این سرمایه‌گذاری مخصوص شرکت‌های دوران مخاطره[1] طراحی شده است و امروزه به عنوان یکی از موثرترین و کاراترین روش‌های تامین مالی طرح‌ها و شرکتهای نوپا[2] در سطح دنیا مطرح است و توانسته است با حمایت و نقش آفرینی از ایده‌های برتر، چهره دنیا را در بسیاری از زمینه ...  بیشتر