دوره و شماره: دوره 10، شماره 20، پاییز 1397، صفحه 1-102 
2. روش‌های نوین تأمین مالی برای بهسازی بافت‌های فرسودۀ کلان شهرها

صفحه 13-24

سیدمحسن موسوی؛ سمانه طریقی؛ عبدلله دریابر