مقاله پژوهشی
1. بررسی بازدهی تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی، با استفاده از روش رگرسیون کوانتیل

نازی محمدزاده اصل؛ رویا سیفی‌پور؛ آزاده محرابیان

دوره 8، شماره 15 ، تابستان 1396، صفحه 1-14

چکیده
  شناسایی و تفکیک بازگشت سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و آثار آن بر رشد اقتصادی، ازجمله موضوعاتی است که در عرصة صنعت و آموزش جای سؤال و بررسی دارد. از آنجا که هزینه‌های این نوع سرمایه‌گذاری معمولاً زیاد است، سیاست‌گذاران می‌خواهند مطمئن شوند که بازگشت واقعی آن چقدر است و چگونه می‌توان آن را اندازه‌گیری کرد. در این پژوهش، هدف اصلی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. بررسی تأثیر توسعة مالی بر تأمین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نعیم اسلام دوست؛ الهام غلامی

دوره 8، شماره 15 ، تابستان 1396، صفحه 15-26

چکیده
  هدف اصلی در پژوهش حاضر، بررسی اثر توسعة مالی بر تأمین مالی شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار است که مربوط به صنایع وابسته به خودروسازی هستند. برای این منظور، تأثیر چهار شاخص توسعة مالی به‌همراه متغیرهای کنترلی، نظیر سودآوری، نقدینگی و اندازة شرکت در قالب دو مدل رگرسیون بر دو متغیر مربوط به تأمین مالی، یعنی نسبت بدهی بلندمدت به کلِّ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. پیاده‌سازی رویکرد کانسی و مدل رضایت‌مندی مشتری در راستای بهبود کیفیت محصول (مطالعۀ موردی: پودر لباسشویی ارغوان)

زهرا اسفندیاری؛ تقی ترابی

دوره 8، شماره 15 ، تابستان 1396، صفحه 27-40

چکیده
  درک و تشخیص درست نیاز کاربر، ازجمله عوامل کلیدی و امری حیاتی در فرایند طراحی و توسعة محصولات است. در میان روش‌های مختلف دریافت نیاز و اولویت‌بندی آنها ، در پژوهش حاضر، تلاش بر آن است، تا با استفاده از تلفیق روش مهندسی کانسی و مدل کانو، نیازهای احساسی مشتریان(کانسی)، شناسایی، دسته‌بندی و الویت‌بندی شود؛ درخصوص پودر لباسشویی ارغوان، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. مدیریت حقوقی ریسکها بین شرکت پروژه و پیمانکاران فرعی در پروژههای موضوع قراردادهای BOT(ساخت،بهرهبرداری و واگذاری)

عباس برزوئی؛ علی باغانی

دوره 8، شماره 15 ، تابستان 1396، صفحه 41-54

چکیده
  به‌علت کسری بودجه، دولت‌ها توانایی تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی را ندارند؛ یا به دلایلی، تمایلی به تأمین مالی این پروژه‌ها از خود نشان نمی‌دهند؛ از این رو،به شیوه‌های تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی ازطریق بخش خصوصی، ازجمله شیوة قراردادی بی. او تی(ساخت، بهره‌برداری و واگذاری) متوسل می‌شوند. گرچه قرارداد اصلی پروژة بی. او. تی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. مقایسۀ کارآیی شرکت‌های بیمه در ایران و کشورهای حوزۀ منا

سوسن شکوهی گل؛ علی دهقانی

دوره 8، شماره 15 ، تابستان 1396، صفحه 55-74

چکیده
  نقش و جایگاه بالای صنعت بیمه در اقتصاد مدرن، حیاتی و اجتناب‌ناپذیر است، از مسائل مهم در این حوزه، کارآیی است. به‌علاوه، در سال‌های اخیر به مسئلة کارآیی در کشور توجه خاصی شده است. در سیاست‌های پیشنهادی برنامة ششم نیز بر این موضوع تأکید شده است. بررسی اجمالی شاخص‌های سطح نفوذ بیمه، تراکم بیمه‌ای و درصد حقِّ بیمة کشور از کلِّ حقِّ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. مطالعۀ رابطۀ بین سرمایۀ فکری و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران(لیزینگ و بانک‌ها)

حسن ابوالفتحی؛ قدرت اله طالب نیا

دوره 8، شماره 15 ، تابستان 1396، صفحه 75-87

چکیده
  دانش واقعی، منبعی برای افزایش عملکرد واحد تجاری محسوب می‌شود. بر همین اساس، هدف این پژوهش، مطالعة رابطة بین سرمایة فکری و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعة آماری این پژوهش از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران(لیزینگ و بانک‌ها)، و باتوجه به شرایط انتخاب نمونه، مجموعة نمونه از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. رابطۀ بین معیارهای شخصیتی و رفتارهای کاهندۀ کیفیت حسابرسی

محمد محمدی؛ سمانه طریقی

دوره 8، شماره 15 ، تابستان 1396، صفحه 89-101

چکیده
  رفتارهای کاهندة کیفیت حسابرسی که ناشی از اعمال حسابرسان در طیِّ دورة حسابرسی است، سبب کاهش اثربخشی در جمع‌آوری شواهد حسابرسی می‌شود. این رفتارها می‌تواند کیفیت حسابرسی را تحت‌تأثیر قرار دهد و به اعتبار حرفه نیز خدشه وارد کند.هدف از پژوهش حاضر، شناخت رفتارهای کاهندة کیفیت حسابرسی رایج بین حسابرسان اجرایی در سطح ارشد و تبیین ارتباط ...  بیشتر