دوره و شماره: دوره 8، شماره 16، پاییز 1396، صفحه 1-108 
3. تأثیر توسعۀ گردشگری بر اقتصاد ایران

صفحه 33-52

بهرام شکوری؛ سهیلا خوشنو یس یزدی؛ نیلوفر ناطقیان


4. بررسی تأثیر چرخۀ عمر بر اجتناب مالیاتی شرکت‌ها

صفحه 53-68

قدرت اله طالب نیا؛ حسین رجب دری؛ فاطمه دهقان