مقاله پژوهشی
1. تأثیر تخصص در صنعت، دورۀ تصدی حسابرسی و استقلال حسابرس بر هزینۀ حقوق صاحبان سهام

حسن چناری؛ آسیه فرازنده نیا

دوره 10، شماره 20 ، پاییز 1397، صفحه 1-12

چکیده
  هدف از این پژوهش، مطالعۀ تأثیر برخی ویژگی‌های کیفیت حسابرسی بر هزینۀ حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های پذیرفته‎‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از صورت‌های مالی 80 شرکت در دورۀ زمانی 1395-1390 گردآوری شده است. در این پژوهش، کیفیت حسابرسی ازطریق معیارهای تخصص حسابرس در صنعت، دورۀ تصدی حسابرس، استقلال ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. روش‌های نوین تأمین مالی برای بهسازی بافت‌های فرسودۀ کلان شهرها

سیدمحسن موسوی؛ سمانه طریقی؛ عبدلله دریابر

دوره 10، شماره 20 ، پاییز 1397، صفحه 13-24

چکیده
  نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده در کلانشهرها سیاستی است که به عنوان اولویت اصلی و یا یکی از مهمترین برنامه های شهرداری های کلانشهرها تبدیل شده است. انتشار اوراق مشارکت شهرداری ها به‌عنوان برای تأمین مالی پروژه‌های نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده، چند سالی است که از یک طرف، به‌دلیلاولا نکول برخی شهرداری ها در بازپرداخت بدهی در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. تمرکز مالکیت و مشتری عمده بر اجتناب مالیاتی؛ با تأکید بر نقش حاکمیت شرکتی

فاطمه شهرابی؛ حسین کاظمی

دوره 10، شماره 20 ، پاییز 1397، صفحه 25-39

چکیده
  مقامات مالیاتی همچنان با مسائل حل نشده‌ی فعالیت‌های اجتناب مالیاتی شرکت‌ها مواجه می‌شوند. تحولات موجود در نظام‌های مالیاتی، فرصت‌های اجتناب مالیاتی شرکت‌ها به نفع سهامداران را به ارمغان آورده است. هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین تمرکز مالکیت و مشتری عمده با اجتناب مالیاتی می‌باشد و معیارهای حاکمیت شرکتی (اندازه هیأت مدیره، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. شناسایی و رتبه‌بندی ابزارهای تشویقی مؤثر بر وصول مطالبات بانکی (مطالعۀ موردی: بانک تجارت در استان خوزستان)

محسن حمیدیان؛ فرحان بن گریز؛ حسن ابوالفتحی

دوره 10، شماره 20 ، پاییز 1397، صفحه 40-56

چکیده
  مطالبات معوق بانکی، همواره یکی از دغدغه‌های مهمِّ قسمت اعتبارات بانک‌ها بوده است. از آنجا که درآمد حاصل از اعطای تسهیلات برای بانک، یکی از منابع اصلی بانک است، این موضوع به یکی از دغدغه‌های مهمِّ بانک‌های مختلف و سیستم بانکی کشور تبدیل شده است. باتوجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش، چهار سناریوی ترکیبی از دسته اعتباری مشتریان و شرایط ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر رابطۀ بین گرایش‌های احساسی سرمایه‌گذاران و ضریب واکنش سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

رویا دارابی؛ زهره سادات میرطاهری

دوره 10، شماره 20 ، پاییز 1397، صفحه 57-71

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر رابطۀ بین گرایش‌های احساسی سرمایه‌گذاران و ضریب واکنش سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی 1392 تا 1396 بوده است. در این تحقیق، کیفیت حسابرسی به‌عنوان متغیر تعدیلگر و گرایش‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. نقش شفافیت اطلاعات حسابداری بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و شهرت شرکت

فاطمه صراف؛ مهدی یونسی

دوره 10، شماره 20 ، پاییز 1397، صفحه 72-93

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی نقش شفافیت اطلاعات حسابداری بر رابطۀ بین مسئولیت اجتماعی و شهرت شرکت بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال‌های بین 1387 تا 1396 است. در این تحقیق، شهرتِ شرکت متغیر وابسته و مسئولیت اجتماعی متغیر مستقل و شفافیت اطلاعات حسابداری متغیر تعدیلگر درنظر گرفته ...  بیشتر

1. مدیریت جریان وجوه نقد و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

فاطمه صراف؛ مریم صالحی

دوره 5، شماره 8 ، پاییز 1393، ، صفحه 53-68

چکیده
    هدف از تحقیق حاضر،ارزیابی وضعیت جریانهای نقدی یک شرکت از طریق مقیاسها و معیارهای ترکیبی-شامل دوره وصول مطالبات،دوره نگهداری موجودی کالا،دوره پرداخت حساب های پرداختنی،چرخه تبدیل وجه نقد-و تاثیر این تغییرات بر عملکرد مالی شرکت است.جهت تحقق این هدف،شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شد.برای آزمون ارتباط بین ...  بیشتر

2. ارزیابی کارایی بانکها با استفاده از تحلیل پوششی داده و بررسی ارتباط آن با نسبتهای مالی

فاطمه مسگرپور امیری؛ ناصر علی یدالله زاده طبری

دوره 5، شماره 8 ، پاییز 1393، ، صفحه 43-51

چکیده
    ارزیابی عملکرد بانکها به دلیل نقش بسیار مهم و اساسی انها در اکثر فعالیتهای اقتصادی و نیز حفظ سلامت بازارهای پولی و شرایط اقتصادی،همواره مورد توجه بوده است.در همین رابطه،توان مدلهای تحلیل پوششی داده ها به منظور شناسایی و تعیین وضعیت بانکها از نظر کارایی سبب شده است استفاده وسیعی از این مدلها صورت گیرد.هدف از این مطالعه،استفاده ...  بیشتر

3. تاثیر آموزش دوره های ضمن خدمت بر کارایی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب بر اساس مدل کرک پاتریک

حمیدرضا رضازاده بهادران؛ علی اکبر خسروی بابادی؛ سارا تونتاب حقیقی

دوره 2، شماره 1 ، زمستان 1390، ، صفحه 11-22

چکیده
    در این تحقیق به بررسی"تاثیر آموزش دوره های ضمن خدمت بر کارایی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب بر اساس مدل کرک پاتریک"پرداخته شده است و سوال اصلی تحقیق به این شرح است"آیا آموزش دوره های ضمن خدمت بر کارایی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس مدل کرک پاتریک تاپیر دارد؟" به دنبال سوال اصلی تحقیق حاضر هدف اصلی نیز بررسی ...  بیشتر

4. بررسی اثربخشی تسهیلات صندوق تعاون (بانک توسعه تعاون) در توسعه تعاون

ایوب سرافراز؛ ناهید مالکی نیا؛ حسن عسکری آلوج

دوره 2، شماره 1 ، زمستان 1390، ، صفحه 77-88

چکیده
    صندوقهای تعاون بخش عمده ای از نظام مالی محسوب و در برخی از کشورها،بزرگترین نهاد مالی به حساب می آیند.تامین مالی شرکتهای تعاونی،حفظ اشتغال موجود و ایجاد فرصتهای شغلی جدید یکی از علل اصلی تاسیس صندوقهای تعاون به شما ر می روند.این تحقیق به بررسی میزان همبستگی تسهیلات صندوق تعاون و اشتغالزایی در بخش تعاون می پردازد.اینکه آیا بین تسهیلات ...  بیشتر

5. بررسی تاثیر نقد شوندگی سهام بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

یونس بادآور نهندی؛ مهدی زینالی؛ اژدر ملکی

دوره 4، شماره 5 ، بهار 1392، ، صفحه 89-98

چکیده
  سرعت و قابلیت نقدشوندگی سهام از عوامل مهم در تصمیمات سرمایه گذاری در بازار سرمایه است.سرمایه گذاران در انتخاب گزینه های سرمایه گذاری،علاوه بر ریسک و بازده،به میزان نقدشوندگی آنها توجه خاصی دارند.تاثیر این ویژگی از اوراق بهادار بر متغیرهای بازار سرمایه،موضوع بسیاری از تحقیقات مالی است.هدف از این تحقیق،بررسی رابطه نقدشوندگی با بازده ...  بیشتر

صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران جنوب


شاپا چاپی: 2008-8396

بانک ها و نمایه نامه ها

ISC-SID

...